چهارشنبه 6 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 12:33 ق.ظ

 

مادرم می گفت: قدمهایت نمی لرزد اگر ،راه را مشخص کنی .

می گفت: پرواز را آموخته ای پس، بن بستی نیست . 

آسمان را اگر ابری دیدی ،دلخور نشو نمی بارد، 

آسمان هم گاهی مغرور می شود. 

 

Privious Photos