چهارشنبه 8 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 12:03 ق.ظ

 

جالب ابنجا بود که در مدت زمان کوتاهی جای قدمها سریع پر میشد 

هوا اونجا جریان داشت و شنها نرم کویر اینو باور داشتن  

هر گوشه ی کویر شکلی داشت 

و جالب تر اینکه تفاوت ها در کنار هم زیبا بودن 

(کویر مرنجاب)

Privious Photos