پنج‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1387 ساعت 01:39 ق.ظ

 

یک نفر دلتنگ است /یک نفر می بافد/یک نفر می شمرد/یک نفر می خوابد .

مهر امسال هم به یادت دلتنگ میمانم 

نمیدانم چند مهر دیگر میشمارم دلتنگی ام را 

تنها میدانم دلم برایت تنگ شده 

 خیلی....  

(در نبود مرجان عزیزـ مهرماه ۱۳۸۳ـ آرارات)

Privious Photos