چهارشنبه 24 تیر‌ماه سال 1388 ساعت 01:20 ب.ظ

 قله دماوند۲۰/۴/۸۸

    

چقدر سخته پشت پارچه ای ایستاد ـ به یاد کسانی ایستاد که هنوز باور نبودنشان سخته.  

یاد و خاطره دوستانمان گرامی باد.

Privious Photos